navbar

Výsledky na stiahnutie

Nádeje

stiahnuť

Žiačky mladšie 11 ročné

stiahnuť

Žiačky mladšie 12 ročné

stiahnuť

Žiači mladší 11 roční

stiahnuť

Žiači mladší 12 roční

stiahnuť

Žiačky staršie 13 ročné

stiahnuť

Žiačky staršie 14 ročné

stiahnuť

Žiači starší 13 roční

stiahnuť

Žiači starší 14 roční

stiahnuť

Hendikepovaní športovci

stiahnuť

Dorastenky

stiahnuť

Dorastenci

stiahnuť

Juniorky

stiahnuť

Juniori

stiahnuť

ženy + ženy LV

stiahnuť

muži + muži LV

stiahnuť

Masters muži

stiahnuť

Masters ženy

stiahnuť

OPEN

stiahnuť

Celkové hodnotenie bodov

stiahnuť
Footer