navbar

Posilovňa

V objekte lodenice máme svoju vlastnú posilňovňu, ktorá sa nachádza tesne pred vstupom do trenažérovne. Svojim vybavením je zameraná na precvičovanie všetkých svalových partií potrebných pre dokonalý veslársky pohyb.

Footer