navbar

Daruj 2% z dane

Vážení sympatizanti klubu.


Ako každý rok aj tento môžete venovať nášmu klubu 2% z Vašich daní na podporu veslárskeho športu v Piešťanoch. Pre zamestnancov pripájame tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní...", ktoré treba vyplniť a tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane...", ktoré Vám vyplní zamestnávateľ. V prípade, že máte tlačivo o dobrovoľníctve a tým pádom môžete darovať 3% z Vašich daní, je treba priložiť aj toto . Tlačivo treba odovzdať do 31. 3. 2023 na príslušný daňový úrad v mieste bydliska alebo doniesť p. Škulecovi do FaxCopy pod kolonádou, ktorý tlačivá doručí na príslušný DÚ.V prípade podnikateľských subjektov je potrebné vypísať prijímateľa dane do daňového priznania. Iniciály nášho klubu nájdete vo vyhlásení.Vopred ďakujeme.


Výbor VK


Footer