navbar

Lodný park

V štyroch kójach hangáru a na vonkajších stojanoch máme k dispozícii takmer šesť desiatok lodí pre vrcholový či rekreačný šport. Počet vesiel presahuje stovku kusov.

Footer