navbar

Areál klubu

Symbolom Lodenice je cieľová veža – zaujímavá funkčná stavba slúžiaca ako rozhodcovské centrum počas našich a kanoistických regát. Taktiež, nakoľko sa nám do hangáru nezmestia všetky lode, využívame vonkajšie stojany na uloženie ďalších lodí. Pod Vežou máme k dispozícii ďalšie klubové priestory ako klubovňu a sociálne zariadenia.

Footer