navbar

   Kontaktné údaje

   Organizačné Identifikačné Údaje

 • IČO: 37985183
  DIČ 2021976264
  Právna forma: Občianske združenie, právnická osoba
  Číslo registrácie: VVS/1-900/90-25332
  Číslo bankového účtu: SK75 1100 0000 0026 2673 9754

   Výkonný výbor

 • Daniel Banás (predseda)
  Peter Mičutka (podpredseda)


  Branislav Jurga (člen)
  Milan Rusnák (člen)
  Matúš Vančo (člen)

   Tréneri

 • Tréner mládeže Peter Strečanský
  tel. č. 0905 155 582

  Tréner mládeže Gennadiy Ochkalenko
  tel. č. 0950 502 428

  Tréner hendicap veslárov a nováčikov Andrej Vičan
  tel. č. 0903 943 734

  Tréner žiactva a nováčikov Erika Jurgová
  tel. č. 0915 724 810

  Tréner žiactva a nováčikov Andrea Škulecová
  tel. č. 0907 217 727

  Tréner žiactva a nováčikov Maroš Sloboda
  tel. č. 0908 187 397

   Adresa klubu

 • Veslársky klub Sĺňava Piešťany
  Rekreačná č. 5
  921 01 Piešťany

Footer