Veslársky bazén

Ako jeden z mála klubov (nielen) na Slovensku môžeme v zimných mesiacoch využívať aj veslársky bazén, nachádzajúci sa v priamo v budove klubu. Veslársky bazén však nie je využívaný len cez zimu, ale aj počas celého roka - hlavne pri učení techniky veslovania u nováčikov. Tu získava každý začínajúci veslár prvé kontakty s veslami a s vodou, aby bol už oboznámený so základmi správnej techniky veslovania skôr, ako si sadne do veslice "na ostro".