Kolíska vodných športov v piešťanskom regióne
sk-SKen-GB
imgLodenica 6
imgSP Amsterdam
imgKuzi Kaprio
imgDevin 1
imgOH 1
imgDci Primatorky
img4-W USA
imgLodenica 7
imgLodenica 3
img2xLW Kocac,Gropel
imgLodenica 5
imgLodenica 2

Pridaj sa k nám!

Neviete ako tráviť voľný čas?

Chceli by ste začať športovať?

Čo tak skúsiť veslovanie?

Náborové  tréningy sa uskutočňujú ešte celý september v utorok a štvrtok od 16:30 hodiny.

Kontaktuj nás...

Ak sa Vám tento nápad zapáčil, príďte každý pondelok o 16. hod. na Lodenicu! Všetko okolo nášho športu Vám predvedú a na Vaše otázky budú odpovedať naši kvalifikovaní tréneri. Čítať viac...

Veslovanie prináša:

  • prekrásny šport - kontakt s prírodou
  • skvelé prázdniny na Lodenici
  • super partia - chlapci, aj dievčatá
  • pravidelné súťaženie s rovesníkmi z okolitých štátov
  • možnosť športového štipendia na zahraničných školách

Daruj 2% z dane. 

Vážení sympatizanti klubu. 
Ako každý rok aj tento môžete venovať nášmu klubu 2% z Vašich daní na podporu veslárskeho športu v Piešťanoch. Pre zamestnancov pripájame tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní...", ktoré treba vyplniť a tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane...", ktoré Vám vyplní zamestnávateľ. V prípade, že máte tlačivo o dobrovoľníctve a tým pádom môžete darovať 3% z Vašich daní, je treba priložiť aj toto . Tlačivo treba odovzdať do 31. 3. 2023 na príslušný daňový úrad v mieste bydliska alebo doniesť p. Škulecovi do FaxCopy pod kolonádou, ktorý tlačivá doručí na príslušný DÚ.
V prípade podnikateľských subjektov je potrebné vypísať prijímateľa dane do daňového priznania. Iniciály nášho klubu nájdete vo vyhlásení.

Vopred ďakujeme.

Zmeny v členskom príspevku

Členské 250,- eur/rok alebo 1. polrok 140,- eur a 2. polrok 140,- eur, alebo mesačné členské 40,- eur bez trénera a 60,- eur s trénerom v organizovanom spoločnom tréningu alebo individuálne po dohode, nový člen prvý mesiac neplatí – táto zľava na skúšku sa týka len detí do 18 rokov, po uplynutí skúšobnej doby doplatí nový člen 22€ x počet mesiacov do konca roka 2023.

Zľavy pre rodiny: každý ďalší rodinný príslušník ku plne platiacemu členovi má zľavu z ročného členského, zľavnené členské: 200,- eur (t.j. zľavnené ročné členské: 200,- eur pre osobu - súrodencov, rodičov detí, starých rodičov, manželov), a platiaci členovia – deti – budú mať zľavu aspoň 50 % z poplatku za letný tréningový kemp organizovaný klubom.

Poplatok na súťaži pre osobu, ktorá nie je členom (bez členského): 20,- eur, zahŕňa jeden tréning a štart. Zároveň všetci členovia klubu musia odrobiť šesť brigádnických hodín na schválených brigádach VK Sĺňava Piešťany, ktoré určuje VV VK Sĺňava Piešťany. V prípade neúčasti na brigádach VK je člen povinný každú jednu neodrobenú hodinu na brigáde nahradiť sumou 10€. Splatnosť členského 250,- eur a zľavneného členského 200,- eur je do 15. marca 2022. Splatnosť polročného členského 140,- eur (za obdobie 1.-6. 2023) je do 28. február 2023 a druhej časti polročného členského 140,- eur (za obdobie 7.-12. 2023) do konca augusta 2023. Prejednané a schválené príspevky pretekárov na preteky a záujemcov o odvoz lodí klubovým vlekom:

a) príspevok na dopravu lode: 3,- eur/1ks lode na každých začatých 100 km (tam aj späť), minimálne 10,- eur za loď a maximálne 20,- eur na loď – týka sa iba prepravy lodí nevyužívaných klubom na pretekoch, lode pretekárov pretekajúcich za iný klub a štátne lode – keď klub vykonáva dopravu ale lode nevyužíva, netýka sa to pretekárov za klub do 23 rokov

b) príspevok na dopravu klubovou dopravou: 5,- eur/200 km (všetci čo sa vezú okrem šoféra a trénera, schváleného na preteky, za každých začatých 200km)

c) príspevok na trénera (dozor a odborná pomoc) na pretekoch a na štartovné: 2,50 eur/deň pretekov (týka sa pretekárov do 23 rokov)

d) príspevok za použitie vleku (aj súkromné lode) a na štartovné pre pretekárov za klub od 23 rokov (aj kategória MASTERS): 3,- euro/pretek v SR, ČR, Rakúsko, Maďarsko (iné preteky môžu podliehať osobitným podmienkam, na pretekárov štartujúcich za iný klub sa použije príspevok pod písm. a))

Príspevky sa kumulujú, ak nie je stanovené inak. Schválené Zapožičanie vleku, keď klub neorganizuje dopravu, bude možné po individuálnom schválení  podmienok výborom, nie menej ako pod písmenom a) alebo minimálne 20,- eur za vlek/každý deň požičania. Aplikuje sa aj na veteránske preteky mimo SR, ČR, Rakúsko a Maďarsko, ak sa nepoužije príspevok podľa písmena

d). Masters regaty organizované len pre veteránov si hradia účastníci v celom rozsahu bez príspevku klubu individuálne (ako doteraz). Extra náklady (ubytovanie, strava, a podobne) si platia účastníci individuálne.

Neodrobené brigádnicke hodiny sa budú vypočítavať a následne bude výška úhrady oznámená dotknutým členom.