Dorastenci / Dorastenky

Pondelok: 16:00 - 17:30

Utorok: 16:00 - 17:30

Streda: voľno

Štvrtok: 16:00 - 17:30

Piatok: 16:00 - 17:30

Sobota: 8:30 - 10:00, 14:00 - 15:30

Nedeľa: po dohode s trénerom

Žiaci / Žiačky

Pondelok: 17:00 - 18:00

Utorok: 17:00 - 18:00

Streda: voľno

Štvrtok: 17:00-18:00

Piatok: 18:00 - 19:30 - telocvičňa 9.ZŠ

Sobota: voľno

Nedeľa: voľno