XIV. ročník verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch
O pohár Sĺňavy

Športová hala Gymnázia Pierra de Coubertina

Piešťany 8. február 2020

Začiatok pretekov

O 10:30 hod.

Miesto konania

Športová hala Gymnázia Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 9, Piešťany (www.gypy.sk).

Prihlášky

On-line do 3. februára 2020. Prihlášky treba zasielať s najlepším dosiahnutým časom na trenažéri a rokom narodenia. Dodatočné prihlásenie je možné aj na mieste iba podľa počtu prihlásených pretekárov.

Ubytovanie

Do 25. januára 2020 (vk.slnava.piestany@gmail.com).

Nasadenie pretekárov

Podľa uvedených dosiahnutých časov na prihláške.

Prezentácia

Sobota 9. februára 2019 o 9:30 - 10:00 hod - Hala Gymnázia

AdresaGymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 9, Piešťany 921 01

Email: vk.slnava.piestany@gmail.com

Predseda klubu - Milan Rusnák
Riaditeľ pretekov - Miroslav Škulec Tel: +421 905 681 391

Finančná podpora

Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Partneri regaty.

Spoluorganizátori

VK Sĺňava Piešťany, Slovenský veslársky zväz, Mesto Piešťany.

Charakteristika pretekov

 • všetky disciplíny finále
 • v sobotu štart 1. kategórie - 10:30 hod.
 • štartovné 4 € / osoba. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke je 8,-€. Pokuta za pretekára, ktorý nebol odhlásený pri prezentácii a nedostaví sa na štart je 4,-€
 • pretekári budú nasadzovaní podľa najlepších osobných časov
 • K dispozícii 8 závodných trenažérov + 14 trenažérov na rozcvičenie.
 • Vo všetkých kategóriách budú prvý traja ocenení medailami a pamätným predmetom.
 • Bodovanie klubov prvých 10 miest systémom 1. - 10b, 2. - 9b, 3. - 8b, ...
 • Pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu pretekárov.
 • Prvé tri víťazné kluby budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami. 
 • V prípade väčšieho počtu prihlásených v kategórii žiaci, budú kategórie rozdelené podľa ročníkov narodenia.
 • Pretekár má zakázané pred a po výkone manipulovat s meracím zariadením trenažéru.
 • Dospelé kategórie budú vyhodnotené zvlášť, dospelí a dospelí ĽV.
 • Váženie v kategóriách LV ženy (do 61,5kg) a LV muži (do 75kg) musí byť vykonané najneskôr 1 hodinu pred štartom svojej jazdy.
 • Časový program bude upresnený po doručení všetkých prihlášok.

 Public indoor rowing regatta Sĺňava Cup

Sport Hall, High School - Pierre de Coubertine

Piešťany, 8. february 2020

Start time: 10:30 hrs

The Venue: Sport Hall, High School - Pierre de Coubertine, Nám. SNP č. 9, Piešťany (www.gypy.sk)

Applications: On-line applications due by 3. february 2020

Applications must be sent with your best time on rowing machine and year of birth. Entry can do on place, only according number of entries.

Accommodation: Booked by 25. January 2020 via email (vk.slnava.piestany@gmail.com)

Draw: According to obtained timing on application

Presentation: Saturday the  8. February 2020 at 9:30 - 10:00 hrs. Sport Hall

Address: High School - Pierre de Coubertine, Nám. SNP č. 9, Piešťany  

e-mail: vk.slnava.piestany@gmail.com

RC President - Milan Rusnák

Regatta Director - Miroslav Škulec Tel: +421 905 681 391

Financial Support: Town of Piešťany, Trnava Region, Partners of the Regatta

Co-organizers: VK Sĺňava Piešťany, Slovak Rowing Federation, Town of Piešťany

Characteristics of the Race:

- all category finale race

- Entry fee 4 € / person, Entry fee after the closing date is 8  €

- available 8 rowing machine for the race and 14 for warm up

- The first three athletes will be nominated in each category

- scoring for the clubs: first 10 places system: 1 - 10p, 2 - 9p, 3 - 8p ...

- if there are fewer athletes, then the winner gets points equal to the number of the athletes in the race

- The first three Clubs will be rewarded with a Cup and other prizes

- Timetable will be specified when we receive all Applications

Prihláška / Entry form

Časový rozpis / rozlosovanie

Výsledky 2020

Fotogaléria 2020

Výsledky 2019

Fotogaléria 2019

Výsledky 2018

Results 2018 

Fotogaléria 2018

Výsledky 2017

FOTOGALÉRIA 2017

Mediálni partneri a partneri regaty