Rekreačné veslovanie

Náš klub je otvorený pre všetkých. To znamená, že veslovať môže ktokoľvek aj keď len pre otužovanie zdravia, alebo vylepšenie si svojej kondície. Pri rekreačnom (sezónnom) veslovaní je členský príspevok  20 euro / za každý začatý mesiac, ale potom sa nemôžete zúčastňovať na žiadnych pretekoch a porovnať si tak svoju kondíciu s inými seberovnými veslármi.

Loďky v našom klube určené pre rekreačne veslovanie sú síce staršieho veku, no stále vo výbornom stave. Prednosť pri tréningu (lodný park, trenažér) však vždy majú členovia, ktorí platia plné členské príspevky.

Môžete však využívať, všetko vybavenie nášho klubu, ako je šatňa, posilňovňa, veslársky bazén či pri voľných chvíľach posedenie pod besiedkou pri grilovaní.

Ak máš záujem veslovať u nás rekreačne, kontaktuj jedného z našich trénerov, alebo príď do klubu v čase našich tréningov (podľa veku). Kontakt na koordinátora amatérskeho veslovania - Andrej 0903943734