Prehlásenie o súkromí

Veslársky klub Sĺňava Piešťany sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú intenzívne a bezpečné online zážitky. Toto prehlásenie o súkromí sa týka internetovej lokality Veslársky klub Sĺňava Piešťany a upravuje zber údajov a ich použitie. Použitím internetovej lokality Veslársky klub Sĺňava Piešťany súhlasíte so spôsobom spracovania údajov ako je uvedené v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

Veslársky klub Sĺňava Piešťany zbiera osobné údaje ako je adresa elektronickej pošty, meno, adresa bydliska, adresa zamestnania alebo telefónne čísla. Veslársky klub Sĺňava Piešťany taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré nie sú jedinečné vo vzťahu k Vašej osobe ako napríklad PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy a obľuby.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany automaticky zbiera aj informácie o technickom a programovom vybavení Vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: Vašu IP adresu, typ internetového prehliadača, časy prístupu a odkazované adresy internetových stránok. Veslársky klub Sĺňava Piešťany tieto informácie používa pre zabezpečenie prevádzky služieb, pre zachovanie ich kvality a za účelom poskytovania všeobecných štatistík týkajúcich sa používania internetovej lokality Veslársky klub Sĺňava Piešťany.

Majte, prosím, na zreteli, že ak uvediete Vaše osobné alebo iné citlivé údaje priamo v diskusných skupinách Veslársky klub Sĺňava Piešťany, tak tieto údaje môžu byť odtiaľ zozbierané a použité inými subjektami. Poznámka: Veslársky klub Sĺňava Piešťany nemonitoruje žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vám odporúča, aby ste si prezreli prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z Veslársky klub Sĺňava Piešťany, aby ste vedeli ako tie webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše osobné informácie. Veslársky klub Sĺňava Piešťany nezodpovedá za prehlásenie o súkromí alebo za iný obsah webových stránok mimo stránok portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany.

Použitie Vašich osobných údajov

Veslársky klub Sĺňava Piešťany zbiera a používa Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia fungovania internetovej lokality Veslársky klub Sĺňava Piešťany a poskytovania Vami požadovaných služieb. Veslársky klub Sĺňava Piešťany používa Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami o produktoch a službách dostupných od Veslársky klub Sĺňava Piešťany a jeho pridružených subjektov. Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vás tiež môže kontaktovať prostredníctvom prieskumov za účelom skúmania Vašich názorov na aktuálne alebo nové služby, ktoré by mohli byť ponúkané.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany nepredáva, ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám. Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vás môže občas kontaktovať v mene svojich obchodných partnerov v súvislosti s konkrétnymi ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch Vaše osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) nie sú poskytované tretím stranám. Okrem toho, Veslársky klub Sĺňava Piešťany môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, posielať elektronickú alebo klasickú poštu, poskytovať zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetky takéto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné údaje, s výnimkou informácií nutných pre poskytnutie služieb pre Veslársky klub Sĺňava Piešťany, pričom sa vyžaduje zachovanie dôvernosti.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje ako sú napríklad rasa, náboženské vyznanie alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany zaznamenáva návštevnosť internetových stránok v rámci portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany, za účelom zisťovania najpopulárnejších služieb. Tieto dáta umožňujú v rámci Veslársky klub Sĺňava Piešťany poskytovať prispôsobený obsah a reklamu zákazníkom, ktorých správanie indikuje záujem o určitú konkrétnu oblasť.

Veslársky klub Sĺňava Piešťany zverejní Vaše osobné údaje bez upozornenia iba vtedy, keď si to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto úkon je nevyhnutný pre: (a) dodržiavanie nariadenia zákona alebo vyhovenie právnemu procesu podanému na Veslársky klub Sĺňava Piešťany alebo internetovú lokalitu; (b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva Veslársky klub Sĺňava Piešťany; (c) naliehavé úkony pre zachovanie osobnej bezpečnosti používateľov portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany alebo verejnosti.

Použitie cookie

Internetová lokalita Veslársky klub Sĺňava Piešťany používa „cookie“ za účelom personalizovania Vášho online zážitku. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Váš pevný disk webovým serverom. Cookie nemôže byť použité pre spustenie programu alebo pre doručenie vírusu do Vášho počítača. Cookie je jednoznačne priradené Vám a môže byť čítané iba webovým serverom v doméne, v ktorej Vám cookie bolo vydané.

Jedným z hlavných účelov cookie je ušetriť Vám čas. Úlohou cookie je oznámiť webovému serveru, že ste opäť navštívili určitú stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany alebo sa zaregistrujete na internetovej lokalite Veslársky klub Sĺňava Piešťany, cookie pomôže portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany znovu nastaviť Vaše špecifické preferencie počas nasledujúcich návštev. Toto zjednodušuje proces zaznamenávania Vašich osobných údajov, ako napríklad adresa, apod. Keď znovu navštívite tú istú stránku internetovej lokality Veslársky klub Sĺňava Piešťany informácie, ktoré ste predtým poskytli môžu byť obnovené, a tak je Vám umožnené jednoduchým spôsobom používať podľa Vašich preferencií personifikované možnosti portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany.

Máte k dispozícii možnosť cookie akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookie automaticky akceptuje, ale ak Vám to nevyhovuje, zvyčajne máte možnosť modifikovať nastavenia Vášho prehliadača tak aby cookie odmietal. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookie, nebudete môcť naplno využiť interaktívne možnosti služieb portálu Veslársky klub Sĺňava Piešťany alebo iných internetových lokalít, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Veslársky klub Sĺňava Piešťany chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Veslársky klub Sĺňava Piešťany chráni Vaše osobné údaje na počítačových serveroch v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Prenos osobných údajov (ako napríklad číslo kreditnej karty) je zabezpečený použitím šifrovania (napríklad použitím protokolu SSL – Secure Socket Layer).

Zmeny v tomto prehlásení

Veslársky klub Sĺňava Piešťany príležitostne aktualizuje obsah tohto prehlásenia tak, aby zohľadňoval ohlasy návštevníkov a zákazníkov. Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vám odporúča aby ste pravidelne monitorovali toto prehlásenie aby ste boli vždy aktuálne informovaní o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov.

Kontaktné informácie

Veslársky klub Sĺňava Piešťany uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Ak máte pocit, že úkony Veslársky klub Sĺňava Piešťany nie sú v súlade s ustanoveniami tohto prehlásenia, tak kontaktujte Veslársky klub Sĺňava Piešťany na adrese servis@ijd-procom.eu. Veslársky klub Sĺňava Piešťany sa zaväzuje vyvíjať komerčne primerané úsilie za účelom lokalizácie a odstránenia problému.