Na Zlatých pieskoch sme si vyveslovali aj zlato.

Poslednú septembrovú nedeľu, 30.9.2018, sa na Zlatých pieskoch v Bratislave konal už 51. ročník Memoriálu Ctibora Reiskupa a zároveň víťazi z radov žiakov a dorastencov v jednotlivých disciplínach  sa stali aj majstrami Slovenska vo veslovaní. Pretekári z Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany samozrejme nechýbali. K dispozícii bola trať dlhá 500 metrov a pre osem lodí. V ťažkej konkurencii, tentokrát aj zahraničnej, najmä v žiackych kategóriách, sa naši zverenci nestratili.
Majsterský titul na dvojskife mladších žiačok si vybojovala spolu s pretekárkou zo Šintavy Gréta Malíková, na 2. mieste sa umiestnili Diana Vargová a Simona Weiszová, bronzová priečka sa ušla Anne Butašovej a Sáre Kováčovej. Na skife 12- ročných dievčat bola najrýchlejšie v cieli Weiszová na 4. mieste, za ňou postupne doveslovali Vargová, Malíková a Butašová. Dievčatá sa na párovke spoločne s kormidelníkom Viktorom Jurgom umiestnili na 1. mieste, rovnako ako Kováčová v kategórii skifárok 11- ročných.  
Na skife mladších žiakov dovesloval na 1. mieste a zároveň sa stal majstrom Viktor Jurga pred Oskarom Gonom a Jakubom Grosom. Marcel Škulec dovesloval medzi 12-ročnými na 5. mieste. Dvojskif v zložení Jurga, Škulec obsadil 3. miesto, Alex Klein s pretekárom z SVK Bratislava skončili na 5. mieste a Gros s Gonom na 6. priečke. Klein spolu s pretekármi zo Šintavy a Bratislavy a kormidelníčkou Dianou Vargovou prišli na párovke na 3. mieste. Ostatným mladším žiakom na kormidle sedela Simona Weiszová a dorazili do cieľa na 2. mieste. 
Zo starších žiačok v kategórii dvojskif na zlato a majstrovký titul dosiahla Sofia Gono s pretekárkou zo Šintavy, Rita Amoah a Aneta Ferancová obsadili bronzovú priečku. Medzi skifárkami bola Ferancová strieborná, Gono bronzová a Amoah skončila na 4. mieste. Na párovke všetky dievčatá spolu  kormidelníkom Andrejom Škulecom doveslovali ako majsterky, na 1. mieste.
Starším žiakom sa tiež darilo, medzi 13 – ročnými skifármi prišiel v najlepšom čase Peter Strečanský na 1. mieste, Matej Ďuriš bol druhý, Augustín Petruška obsadil bronzovú priečku a Damián Frajšták uzatváral štartové pole na 6. mieste. Medzi 14- ročnými sa predstavil Samuel Groman na 5. mieste a Matej Martinkovič na 6. mieste. Dvojskif v zložení  Ďuriš, Strečanský bol strieborný, za nimi skončili Petruška, Groman a Frajšták s Martinkovičom prišli na 6. mieste. Frajšták, Martinkovič spolu s pretekármi z Bratislavy a Šintavy a kormidelníkom Alexom Kleinom prišli na párovke na 3. mieste. Ostatní chlapci spolu s kormidelníkom Andrejom Škulecom sa v tejto disciplíne stali majstrami. 
Na skife dorastencov bol najrýchlejší Vincent Petruška, ktorý skončil na 2. mieste, Timotej Miština tesne za ním, Samuel Gono obsadil 5. miesto a Sebastián Urbánek 7. priečku. Na dvojskifoch skončili Miština s Petruškom tretí a Gono s Urbánkom štvrtí. Spoločne na párovke doveslovali na 4. mieste. Jediná dorastenka, ktorá reprezentovala klub, Daniela Motyčková, skončila na skife na 4. mieste.
Darilo sa aj juniorom. Pavol Taraba a Martin Spanakis vyhrali dvojskif. Spanakis si víťazstvo na skife zopakoval a Taraba prišiel do cieľa na 2. mieste.  Spoločne s bratislavským spoločenstvom prišli na párovke opäť víťazne.
Juniorská reprezentantka Viktória Zruttová prišla do cieľa víťazne, Emma Kelemenová skončila bronzová, svoju pretekársku premiéru tu úspešne absolvovala aj Klára Furková, ušlo sa jej 4. miesto. Zruttová spolu s Kelemenovou obsadili na dvojskife 2. miesto a Furková spoločne s Klárou Držíkovou skončili na 4. mieste.
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za majstrovské tituly.