navbar
Názov a sídlo: Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Rekreačná č. 5
921 01 Piešťany
Rok založenia: 1978
Klubové farby: biela, modrá, žltá
Právna forma: Občianske združenie, právnická osoba
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-25332
E-mail: vk.slnava.piestany@gmail.com
IČO: 37985183
DIČ: 2021976264
Číslo bankového účtu: SK75 1100 0000 0026 2673 9754
Výkonný výbor: Milan Rusnák (predseda)
Branislav Jurga (podpredseda)
Daniel Banás (podpredseda)

Andrej Vičan (člen)
Miroslav Škulec (člen)
Eduard Drlička (člen)
Peter Mičutka (člen)
Jozef Kubla (člen)
Tibor Gröpel (člen)
Tréneri VK Sĺňava Peter Strečanský
Gennadiy Ochkalenko
Andrej Vičan
Erika Jurgová
Andrea Škulecová
Maroš Sloboda
Footer