sk-SKen-GB
 
sk-SKen-GB

Veslársky klub Sĺňava Piešťany

Lodenica

 
Kolíska vodných športov v piešťanskom regióne je umiestnená na pravom brehu vážskej vodnej nádrže Sĺňava s výbornými možnosťami vodných športov, rybolovu a rekreácie. Za svoje pomenovanie vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. Vodná nádrž sa rozprestiera v severnej časti Podunajskej nížiny pri úpätí Považského Inovca, medzi mestom Piešťany a obcou Drahovce, v nadmorskej výške 162m.

Nádrž je súčasťou vodného diela Drahovce-Madunice. Vznikla prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach. Stavba priehrady bola dokončená v roku 1959. Uprostred nádrže je umelo vytvorený tzv. "vtáčí" ostrov, ktorý sa stal hniezdiskom a zimoviskom vzácnych arktických i teplomilných druhov vtáctva.

Nádrž slúži aj ako zásobáreň vody pre atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Z prístavu pri Kolonádovom moste v Piešťanoch je možné sa vydať výletnou loďou na okružnú vyhliadkovú plavbu. Okolo priehrady je vybudovaná dvanásťkilometrová asfaltová trasa po korunke hrádze pre peších aj cyklistov.

Symboly klubu

Identifikačné údaje
Názov a sídlo:

Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Rekreačná č. 5
921 01 Piešťany

Rok založenia:

1978

Klubové farby:

biela, modrá, žltá

Právna forma:

Občianske združenie, právnická osoba

Číslo registrácie:

VVS/1-900/90-25332

Telefón:

+421 903 241 430
(predseda VK Milan Rusnák)

+ 421 905 681391)

(podpredseda VK Miroslav Škulec)

E-mail:

vk.slnava.piestany@gmail.com

IČO:

37985183

DIČ:

2021976264

Číslo bankového účtu:

SK75 1100 0000 0026 2673 9754

Výkonný výbor:

Milan Rusnák (predseda)
Miroslav Škulec (podpredseda)

Andrej Vičan (člen)
Branislav Jurga (člen)
Eduard Drlička (člen)
Peter Mičutka (člen)
Daniel Banás (člen)
Jozef Kubla (člen)

Tréneri VK Sĺňava

Peter Strečanský

Gennadiy Ochkalenko

Andrej Vičan

Erika Jurgová

Andrea Škulecová

Maroš Sloboda