Veslársky klub Sĺňava Piešťany

Lodenica

 
Kolíska vodných športov v piešťanskom regióne je umiestnená na pravom brehu vážskej vodnej nádrže Sĺňava s výbornými možnosťami vodných športov, rybolovu a rekreácie. Za svoje pomenovanie vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. Vodná nádrž sa rozprestiera v severnej časti Podunajskej nížiny pri úpätí Považského Inovca, medzi mestom Piešťany a obcou Drahovce, v nadmorskej výške 162m.

Nádrž je súčasťou vodného diela Drahovce-Madunice. Vznikla prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach. Stavba priehrady bola dokončená v roku 1959. Uprostred nádrže je umelo vytvorený tzv. "vtáčí" ostrov, ktorý sa stal hniezdiskom a zimoviskom vzácnych arktických i teplomilných druhov vtáctva.

Nádrž slúži aj ako zásobáreň vody pre atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Z prístavu pri Kolonádovom moste v Piešťanoch je možné sa vydať výletnou loďou na okružnú vyhliadkovú plavbu. Okolo priehrady je vybudovaná dvanásťkilometrová asfaltová trasa po korunke hrádze pre peších aj cyklistov.

Symboly klubu

Identifikačné údaje
Názov a sídlo:

Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Rekreačná č. 5
921 01 Piešťany

Rok založenia:

1978

Klubové farby:

biela, modrá, žltá

Právna forma:

Občianske združenie, právnická osoba

Číslo registrácie:

VVS/1-900/90-25332

Telefón:

+421 903 241 430
(predseda VK Milan Rusnák)

+ 421 905 681391)

(podpredseda VK Miroslav Škulec)

E-mail:

vk.slnava.piestany@gmail.com

IČO:

37985183

DIČ:

2021976264

Číslo bankového účtu:

SK75 1100 0000 0026 2673 9754

Peňažný ústav:

Tatra banka a. s.

Výkonný výbor:

Milan Rusnák (predseda)
Miroslav Škulec (podpredseda)

Andrej Vičan (člen)
Branislav Jurga (člen)
Eduard Drlička (člen)
Peter Mičutka (člen)

Lukáš Babač (člen)

Hlavný tréner VK
a tréneri CTM

Lukáš Babač (Hlavný tréner) 
Tel.:0901737383

 Peter Strečanský

 Václav Kacíř

 Erika Jurgová

 Andrea Škulecová

 Miroslav Škulec