Výsledky

Funguje to ...

Krátky meraný trening na 2000m


Termín:  28.4.2019

Miesto konania:  Bratislava - Zemník

Čas prvého štartu: 10:00

Schôdza zástupcov klubov: 9:00 na mieste štartu

Termín prihlášok do: 22.4.2019

On line Prihláška 

Preteky sú určené pre kategórie: dci, dky, jri, jky, m, ž.
Štartové čísla si zabezpečia štartujúci.

Systém jázd:

Sen A absolvujú 3x 2000 m, 
- 1. rozjazda - najlepší (4-6 podľa prihlásených a rozhodnutia trénerov) postúpia do finále a absolvujú 2 jazdy, ktoré sa budú hodnotiť súčtom časov.
- zvyšní štartujúci absolvujú jednu jazdu

ženy absolvujú 2x 2000m
hodnotiť sa bude súčet časov

jri/jky 2x2000m, 
podľa počtu zúčastnených 
- 1. jazda - rozjazda, najlepší jri (podľa časov prví 2-3 podľa rozhodnutia trénerov) postúpia do jednej z finálových jázd mužov
- zvyšní štartujúci absolvujú druhú spoločnú jazdu
- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

dci, dky 2x1500 m
podľa počtu zúčastnených 
- rozjazdy a finále
- alebo 2 jazdy
- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

Prihláška