Inštrukcie

Dlhé kontrolné preteky na 9 km

Usporiadateľ: Slovenský veslársky zväz, VK Sĺňava Piešťany

Preteky: sobota 1. 4. 2017

Prihlášky: do 27.3. 2017 (pondelok)

Prihlasovanie on-line: Prihláška tu

Dĺžka: 9km

Štart: pri hornostredskej hrádzi na Biskupickom Kanály

Cieľ: Lodenica Piešťany pod cieľovou vežou

Pokyny:

1. Všetky posádky a pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia preto dodržiavať všetky pokyny usporiadateľa.

2. Štartuje sa v minútových intervaloch po jednej lodi.

3. Žrebovanie skupín a ich nasadenie určí hlavný tréner SVZ.

4. Štartové čísla na loď zapožičia usporiadateľ (každá loď musí byť označená)

5. Časový program bude upresnený pri žrebovaní.

6. Časy a vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií budú uvedené v zápise o žrebovaní.

Štartovné a prihláška: Prihlášku treba poslať najneskôr do 28.3.2016, neskôr sa môže stať, že nebudete zaradení do pretekania. Schôdza zástupcov klubov, bude hodinu pred štartom pretekov na štarte v Hornej Strede pri Biskupickom kanály.

Pre pretkárov: Všetky lode sa musia dostať do priestoru štartu minimálne 15min pred svojim štartom a zoradiť sa podľa pridelených čísiel popri brehu. Každý pretekár / posádka bude postupne vyzvaná na štart, kde ho rozhodca odštartuje.

Pre nastupovanie na vodu bude zabezpečené mólo pre bezproblémový prístup na vodu v priestore štartu.

Dĺžka trate 9000 metrov. Štartuje sa z pokoja (zastavenej loďky) na povel štartéra. Trať ide po Biskupickom kanály kde sa nachádzajú dva mosty bez pilierov (Železný a Húpací), ďalej prechádza centrom Piešťan, kde sa nachádzajú dva po sebe idúce mosty, kde treba byť obzvlášť pozorný z dôvodu pilierov mostov (Kolonádový a Krajinský). Ciel je v lodenici Piešťany (cieľová veža).

Pretekári / posádky musia dôsledne dodržiavať inštrukcie rozhodcu, časomerača alebo technického zabezpečenia preteku, inak bude pretekár / posádka napomenutá a pokiaľ by sa to opakovalo aj diskvalifikovaná. Rozhodcovia budú rozmiestený popri trati a to nasledovne: štart, medzi mestami a v cieli.

Bezpečnosť: Počas pretekov bude k dispozícii sprievodný čln, ktorý zasiahne v prípade potreby. Čln bude vysielačkou v spojení z rozhodcami. Rozhodcovský zbor bude kontrolovať vybavenie nohaliek podľa pravidiel FISA.

Dresy: Pretekári musia byť oblečený v klubových dresoch, alebo mať viditeľne označenú klubovú príslušnosť