Daruj 2% z dane

Vážení sympatizanti klubu. 
Ako každý rok aj tento môžete venovať nášmu klubu 2% z Vašich daní na podporu veslárskeho športu v Piešťanoch. Pre zamestnancov pripájame tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní...", ktoré treba vyplniť a tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane...", ktoré Vám vyplní zamestnávateľ. V prípade, že máte tlačivo o dobrovoľníctve a tým pádom môžete darovať 3% z Vašich daní, je treba priložiť aj toto . Tlačivo treba odovzdať do 31. 3. 2023 na príslušný daňový úrad v mieste bydliska alebo doniesť p. Škulecovi do FaxCopy pod kolonádou, ktorý tlačivá doručí na príslušný DÚ.
V prípade podnikateľských subjektov je potrebné vypísať prijímateľa dane do daňového priznania. Iniciály nášho klubu nájdete vo vyhlásení.

Vopred ďakujeme.

Výbor VK